Barion Pixel

Polgári jog

Peres-és peren kívüli képviselet, tanácsadás

Minden jogvita megoldásának elsődleges célja, hogy azt az ügyfelek számára kedvezően, a leggyorsabb és a legkevésbé költséges módon, lehetőség szerint peren kívül sikerüljön megoldani. Ha perre kerül sor, ott határozottságra, logikus érvelésre és hibátlan ügyvédi pervitelre van szükség, de előtte fel kell mérni az ügyfél rövid és hosszabb távú érdekeit, és ki kell dolgozni a jogvita során követendő megfelelő stratégiákat és a költségkímélő megoldásokat. Határozottságra, meggyőző fellépésre, logikus érvelésre és hibátlan pervitelre van szükség.

Egy per olyan, mint egy sakkjátszma, egy stratégiát kell hozzá kidolgozni, reálisan kell felmérni a jogi helyzetet. Se többet, se kevesebbet ne követeljünk, mint amennyit meg lehet nyerni. Ez azért fontos, hogy az eredmény ne legyen bizonytalan, hogy minél inkább kiszámítható legyen a végkifejlet. Amennyiben lehetőséget biztosítanak a jogszabályok, akkor pénzkövetelés tekintetében elsősorban fizetési meghagyás útján érdemes megkísérelni a jog érvényesítését (3 millió Ft alatti követelés esetén kötelező), mivel ez gyorsabb és költséghatékonyabb, mint a peres eljárás, ráadásul gyakran a kötelezett mulasztása miatt (nem veszi át a postát és beáll a kézbesítési vélelem) bírósági eljárás nélkül jogerős és végrehajtható határozat van a kezünkben.

Ha a fizetési meghagyásos eljárásra nincs lehetőség, vagy az nem vezetett eredményre, akkor peres eljárás igénybevétele szükséges.

Amennyiben a fenti jogérvényesítést követően sem kerül a követelés kiegyenlítésre, úgy végrehajtási eljárás útján lehet a követelés behajtását megkísérelni.

Vállaljuk ügyfeleink képviseletét szerződéses és szerződésen kívüli kártérítési ügyekben a kár okozójával, felelősségbiztosítási kár esetében a biztosítókkal szemben peren kívül és peres eljárásban. Ellátjuk ügyfeleink képviseletét szavatossági, jótállási (garanciális) ügyekben peren kívül és peres eljárásban.