Barion Pixel

Okiratszerkesztés

Egy okirat elkészítése komplex, nagyfokú precizitást igénylő munka, az ellenjegyzés pedig fokozott egy felelősségvállalás azért, hogy az okirat tartalmilag és alakilag megfelel a jogszabályoknak, illetve, hogy a kívánt jogi eredmény – és ne más – következzen be. Ezért nem csak a közismert – ellenjegyzést igénylő – ügycsoportokban (ingatlanforgalom) kell és érdemes szakszerű jogi segítséget igénybe venni. Akár egy lakás bérbeadása, vagy egy baráti pénzkölcsön is lehet olyan súlyú jogügylet, hogy érdemes szakszerű és felelős jogi segítséget igénybe venni, tekintettel arra, hogy ahogy ez a gyakorlatban látszik, egy szakszerűen készített okirattal későbbi jogvitától tudják magukat a felek megkímélni. A teljesség igénye nélkül: Ingatlannal kapcsolatosan:

  • ingatlan adásvételi-és csereszerződések,
  • ingatlan bérleti szerződések,
  • ingatlan jelzálogszerződések,
  • telek alakítással (telek megosztás, összevonás, ingatlanok belterületbe vonása),
  • ingatlanok közös tulajdonának megszüntetésére irányuló szerződések készítése,
  • ingatlan társasházzá alakítása, ingatlanok telekhatárának rendezések,
  • telek ingatlanra történő ráépítéssel kapcsolatos megállapodások.

 

Kölcsönszerződés Tartási / életjáradéki szerződések Végrendeletek, hagyatékkal/örökléssel összefüggő szerződések készítése Társasház alapító okirat, alapító okirat módosítás, SZMSZ Sportszerződések (amatőr- és hivatásos sportolók, valamint sportszakember számára) Szponzori- és reklámszerződések, Ügynöki szerződések Franchise-szerződések Házastársi és élettársi vagyonközösséggel kapcsolatos, egyéb családjogi tárgyú szerződések Munkaszerződések (munkajogi tárgyú okiratok ‒ munkaköri leírás, felmondás stb.)

Vállaljuk ügyfeleink képviseletét szerződéses és szerződésen kívüli kártérítési ügyekben a kár okozójával, felelősségbiztosítási kár esetében a biztosítókkal szemben peren kívül és peres eljárásban. Ellátjuk ügyfeleink képviseletét szavatossági, jótállási (garanciális) ügyekben peren kívül és peres eljárásban.