Barion Pixel

ÁSZF

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) szabályozza az Online Jogi Tanácsadás során a felek, azaz a Cseszlai Ügyvédi Iroda (1033 Budapest, Polgár utca 8-10., iroda@cseszlai.com; nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara; kamarai nyilvántartási szám: 01-022610) és a kérdést feltevő fél közötti jogviszonyt a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet szabályainak megfelelően (a továbbiakban: “Korm. rend.”).

Értelmező rendelkezések:

„Ügyfél”: aki az Online Jogi Tanácsadás során a kérdést felteszi

„Ügyvéd”: aki az Online Jogi Tanácsadás során a feltett kérdésre válaszol

„Online Jogi Tanácsadás”: Elektronikus úton történő kapcsolatfelvétel során történő online jogi tanácsadás (elektronikus levél)

1. Személyes adatok megadása, kérdés feltevése és díjfizetés:

Az Online Jogi Tanácsadás igénybevételéhez az Ügyfél személyes adatokat szolgáltat (név, számlázási cím, email cím, telefonszám), amely személyes adatok a válasz megadásához és a kapcsolattartáshoz szükségesek, valamint a kérdéses jogesetre vonatkozó információkat bocsát az ügyvéd tudomására. A személyes adatok megadása teljesen önkéntes. Az adatok megadása után az Ügyfélnek meg kell fizetnie bankkártyás átutalással a Barion online felületen az Online Jogi Tanácsadás egyszeri díját (egyszeri bruttó összeg), amivel a felek közötti jogviszony létrejön. Az Ügyfél a választ a megadott e-mail címre fogja megkapni.

2. Kérdésfeltevés:

Amennyiben a kérdés valamilyen speciális (a honlap tárgykörén kívüli) szakterületet érint, az Ügyvéd fenntartja a jogot arra, hogy az ilyen jellegű kérdésre nem tud szakszerű jogi tanácsot adni, mely esetben a teljes megfizetett díj visszajár.

3. A válasz határideje:

Ügyvéd a tanácsot az Ügyfél által választott csomagtól függően 10, 5 vagy 1 munkanapon belül adja meg. A kérdés feltevéssel Ügyfél kifejezetten a határidőben történő teljesítést kéri az Ügyvédtől (Korm. rend. 19. §). A határidő a díjnak átutalásával kezdődik és a következő munkanaptól kezdődően a csomag szerinti határidő utolsó munkanapjának 23:59-ig tart. Amennyiben a határidőbe munkaszüneti nap esik, akkor a határidő a munkaszüneti napon megszakad és a következő munkanapon folytatódik [példa: a 5 munkanapos ‘GYORS’ csomag esetén szerdán 13:10 órakor küldi el a kérdést és fizeti meg az Ügyfél a szolgáltatás díját, akkor a válaszadás határideje másnap csütörtökön kezdődik – és ha ebben az időszakban hétvégén nincs munkanap – a következő hét szerdán 23:59 óráig tart, így jön ki a teljes 5 munkanap.

4. Visszatérítési garancia:

Amennyiben az ügyvéd a 3. pontban meghatározott határidőt túllépi, akkor köteles a megfizetett díjat 8 napon belül visszafizetni.

5. Ügyvédi titoktartás:

A feltett kérdés szigorúan bizalmas, ügyvédi titoknak minősül, így az Ügyfél engedélye nélkül soha semmilyen körülmények között kívülálló személy nem szerezhet tudomást róla. Az Ügyvéd az így kapott személyes és különleges adatokat az ügyvédi titoktartási kötelezettségén túl, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli, így azok harmadik fél számára semmilyen esetben sem hozzáférhetőek.

6. Ügyvéd felelőssége:

Az Ügyvéd köteles a megbízást gondosan ellátni és lehetőség szerint mindenre kiterjedő választ adni, azonban az Online Jogi Tanácsadás korlátozott válaszadási lehetőségekkel rendelkezik a nem kimerítő kérdésfeltevés, valamint a terjedelmi korlátok folytán, tehát nem minden esetben alkalmas az adott ügy és jogi probléma mindenre kiterjedő megválaszolására, ebből kifolyólag nem feltétlenül alkalmas a minden szempontból teljes és helytálló jogi vélemény kialakítására sem. Erre tekintettel sem az oldal, sem a választ adó Ügyvéd nem vállal semmilyen felelősséget a válasz tartalmáért és az adott jogi tanácsért! A választ az Ügyfél tekintse egyfajta segítségnek, iránymutatásnak a további lépések megtételéhez. A felmerült jogi problémával kapcsolatos végső döntés előtt mindenképpen személyes jogi konzultációra is szükség van!

7. Panasz és felmondás:

Ügyfél a felek között létrejött szerződést az Ügyvéd teljesítése előtt írásban felmondhatja [Korm. rend. 20. § (2) b) pont és 22. § (1) a) pont], azonban tekintettel arra, hogy az Ügyvéd a rendkívül rövid teljesítési határidő miatt a teljesítést azonnal vagy nagyon rövid időn belül megkezdi és a piaci ügyvédi munkadíjnál alacsonyabb összegű egyszeri díj kerül megfizetésre, a megfizetett díjból a következő összegek járnak vissza a Korm. rend. 19. § és 26. §-aira figyelemmel:

a díj megfizetését követő 1 órán belül a teljes megfizetett díj visszajár;
a díj megfizetését követő 1 órán túl, de 2 órán belül a teljes megfizetett díj 50 %-a jár vissza;
a díj megfizetését követő 2 órán túli Ügyfél általi felmondás esetén díj nem jár vissza.

A felmondási nyilatkozat mintája megtalálható a Korm. rend. 1. számú mellékleteként. Az ügyfél a felmondó nyilatkozatát a panaszát az alábbi címre küldheti meg: info@cseszlai.com

8. Hatályba lépés:

Jelen ÁSZF 2022. január 1. napjától hatályos.

9. Elérhetőségek

Cseszlai Ügyvédi Iroda

Iroda: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10. Email: iroda@cseszlai.com; Tel: +36 30 462 3020