Barion Pixel

Öröklési jog

Végrendelkezni szeretne, vagy valamely rokona elhunyt és hagyatéki eljárásban kell részt vennie? Ha nem végrendelkezik, akkor a törvényes öröklés rendje az irányadó. Ha Ön ettől eltérően akar végrendelkezni, szigorú szabályok szerint kell tennie azt. Miért célszerű az ügyvédi közreműködés igénybevétele? Egy végrendeletnél egyrészről az alakszerűségi követelmények maximális betartása érdekében. Hiszen, amennyiben a végrendelet bármilyen alaki hibában szenved, úgy azt a közjegyző érvénytelennek fogja tekinteni. Az alakiság fontossága mellett természetesen a végrendelet tartalmának kialakítása végett is érdemes azt hozzáértő szakemberrel készíttetni. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy az otthon készített végrendelet eltűnhet, vagy, ha megvan, akkor sem biztos hogy tudnak róla az örökösök, így érdemes letétbe helyezni. Az is gyakran előfordul, hogy valakit mellőznek a végrendeletben, vagy kitagadnak az örökségből. Mellőzés esetén az ún. kötelesrészre tarthat igényt, kitagadás esetén pedig meg kell vizsgálni, hogy érvényes volt-e a kitagadás, mert a kötelesrész kiadása iránt pert lehet indítania. Az is nagyon gyakori eset, hogy többen örökölnek közösen, akaratukon kívül, és ez problémákhoz vezet. Pl. két testvér örökli a szülő lakását, az egyik eladná, a másik megtartaná. Ilyenkor ha nem sikerül megegyezni a hagyatéki eljárásban (osztályos egyezséggel), akkor utána meg kell szüntetni a közös tulajdont, mely gyakran pereskedéshez vezet.

  • Végrendeletek készítése
  • Öröklési szerződések készítése
  • Lemondás az öröklésről
  • Tanácsadás a törvényes öröklés rendjéről
  • Tanácsadás örökös kizárásól, érdemtelenségéről, a kötelesrészről
  • Tanácsadás és képviselet hagyatéki eljárásban
  • Képviselet kötelesrész kiadása iránti perben
  • Képviselet közös tulajdon megszüntetése esetén

 

Vállaljuk ügyfeleink képviseletét szerződéses és szerződésen kívüli kártérítési ügyekben a kár okozójával, felelősségbiztosítási kár esetében a biztosítókkal szemben peren kívül és peres eljárásban. Ellátjuk ügyfeleink képviseletét szavatossági, jótállási (garanciális) ügyekben peren kívül és peres eljárásban.