Szakterületek

Polgári jog

Peres-és peren kívüli képviselet, tanácsadás

Minden jogvita megoldásának elsődleges célja, hogy azt az ügyfelek számára kedvezően, a leggyorsabb és a legkevésbé költséges módon, lehetőség szerint peren kívül sikerüljön megoldani. Ha perre kerül sor, ott határozottságra, logikus érvelésre és hibátlan ügyvédi pervitelre van szükség, de előtte fel kell mérni az ügyfél rövid és hosszabb távú érdekeit, és ki kell dolgozni a jogvita során követendő megfelelő stratégiákat és a költségkímélő megoldásokat. Ha perre kerül sor, ott határozottságra, meggyőző fellépésre, logikus érvelésre és hibátlan pervitelre van szükség. Egy per olyan, mint egy sakkjátszma, egy stratégiát kell hozzá kidolgozni, reálisan kell felmérni a jogi helyzetet. Se többet, se kevesebbet ne követeljünk, mint amennyit meg lehet nyerni. Ez azért fontos, hogy az eredmény ne legyen bizonytalan, hogy minél inkább kiszámítható legyen a végkifejlet. Amennyiben lehetőséget biztosítanak a jogszabályok, akkor pénzkövetelés tekintetében elsősorban fizetési meghagyás útján érdemes megkísérelni a jog érvényesítését (1 millió Ft alatti követelés esetén kötelező), mivel ez gyorsabb és költségtakarékosabb, mint a peres eljárás, ráadásul gyakran a kötelezett mulasztása miatt (nem veszi át a postát és beáll a kézbesítési vélelem) bírósági eljárás nélkül jogerős és végrehajtható határozat van a kezünkben. Ha a fizetési meghagyásos eljárásra nincs lehetőség, vagy az nem vezetett eredményre, akkor peres eljárás igénybevétele szükséges. Amennyiben a fenti jogérvényesítést követően sem kerül a követelés kiegyenlítésre, úgy végrehajtási eljárás útján lehet a követelés behajtását megkísérelni. Vállaljuk ügyfeleink képviseletét szerződéses és szerződésen kívüli kártérítési ügyekben a kár okozójával, felelősségbiztosítási kár esetében a biztosítókkal szemben peren kívül és peres eljárásban. Ellátjuk ügyfeleink képviseletét szavatossági, jótállási (garanciális) ügyekben peren kívül és peres eljárásban. A témában írt blogbejegyzésünket olvassa el ITT !

Okirat készítése

Egy okirat elkészítése komplex, nagyfokú precizitást igénylő munka, az ellenjegyzés pedig fokozott egy felelősségvállalás azért, hogy az okirat tartalmilag és alakilag megfelel a jogszabályoknak, illetve, hogy a kívánt jogi eredmény – és ne más – következzen be. Ezért nem csak a közismert – ellenjegyzést igénylő – ügycsoportokban (ingatlanforgalom) kell és érdemes szakszerű jogi segítséget igénybe venni. Akár egy lakás bérbeadása, vagy egy baráti pénzkölcsön is lehet olyan súlyú jogügylet, hogy érdemes szakszerű és felelős jogi segítséget igénybe venni, tekintettel arra, hogy ahogy ez a gyakorlatban látszik, egy szakszerűen készített okirattal későbbi jogvitától tudják magukat a felek megkímélni. A teljesség igénye nélkül: Ingatlannal kapcsolatosan:

 • ingatlan adásvételi-és csereszerződések,
 • ingatlan bérleti szerződések,
 • ingatlan jelzálogszerződések,
 • telek alakítással (telek megosztás, összevonás, ingatlanok belterületbe vonása),
 • ingatlanok közös tulajdonának megszüntetésére irányuló szerződések készítése,
 • ingatlan társasházzá alakítása, ingatlanok telekhatárának rendezések,
 • telek ingatlanra történő ráépítéssel kapcsolatos megállapodások,

Kölcsönszerződés Tartási / életjáradéki szerződések Végrendeletek, hagyatékkal/örökléssel összefüggő szerződések készítése Társasház alapító okirat, alapító okirat módosítás, SZMSZ Sportszerződések (amatőr- és hivatásos sportolók, valamint sportszakember számára) Szponzori- és reklámszerződések, Ügynöki szerződések Franchise-szerződések Házastársi és élettársi vagyonközösséggel kapcsolatos, egyéb családjogi tárgyú szerződések Munkaszerződések (munkajogi tárgyú okiratok ‒ munkaköri leírás, felmondás stb.)

Gazdasági jog

Céget, civil szervezetet szeretne létrehozni? Tulajdonrészt kíván szerezni egy másik cégben? Esetleg már van egy működő vállalkozása, de szüksége lenne állandó ügyvédi képviseletre, vagy csak eseti tanácsadásra? Az „alapítástól a végelszámolásig” ‒ ez a jelmondata a gazdasági jogi segítségnek. Ez az alábbi tevékenységeket öleli fel:

 • Gazdasági társaságok (Kft., Bt., Rt., Zrt. egyéni cégek, stb.) alapítása, társasági szerződések módosítása
 • Civil szervezetek alapítása, alapszabály-és alapító okirat módosítása
 • Társaságok átalakulásának jogi ügyintézése
 • Gazdasági, üzletviteli, adójogi kérdésekkel kapcsolatos tanácsadás, társaságok képviselete
 • Felszámolás, csődeljárás, végelszámolás során közreműködés, képviselet
 • Társaságok belső szabályzatainak kidolgozása
 • Képviselet, tanácsadás üzleti tárgyalások, szerződéskötések során
 • Építési, szerelési, szállítási, szállítmányozási, fuvarozási  és vállalkozási alvállalkozási egyéb a gazdasági élettel kapcsolatos szerződések készítése.

Ha Ön egy vállalkozás tulajdonosa vagy vezetője, szüksége lehet állandóan elérhető, azonnali jogi segítségre. Az átalánydíjas tartós megbízás az optimális és relatíve legolcsóbb megoldás ilyenkor, hiszen ebben az esetben állandóan rendelkezésre áll az Ön saját ügyvédje, aki így eredményesebben tudja képviselni a cég érdekeit, mivel ismeri a cég tevékenységét, döntési mechanizmusait, az ügyek előzményét Az átalánydíjas megbízás az alábbi tevékenységeket öleli fel. Állandó és azonnali rendelkezésre állás

 • Rendszeres – akár helyszíni konzultáció
 • Szerződések megfogalmazása, kontrollja
 • Munkajogi kapcsolatok állandó kontrollja
 • Munkaszerződések karbantartása
 • Tanácsadás a vállalkozás szervezeti kérdéseiben
 • Segítség az adó optimalizálásban itt

Sportjog

Ön amatőr vagy hivatásos sportoló? Esetleg edző? A sportjog területe az, amit akár a sportolók, akár a sportklubok hajlamosak elhanyagolni. Volt hivatásos sportolóként nem csupán mint ügyvéd nyújtok segítséget, de emberi oldalról is átlátom az esetlegesen felmerülő problémákat. Sajnos talán még nincs is meg hazánkban az igény megfelelő ügyvédi háttér biztosítására, talán nem veszik elég komolyan. Ön vegye komolyan a sportjogi segítség fontosságát, mert sok felesleges problémától mentheti meg magát. Diplomamunkámat a sportszerződések témájában írtam, így nem csak a gyakorlati, hanem a jogi buktatókat is pontosan tudom. Sportolók jogállásának tisztázása érdekében tanácsadást nyújtunk („játékjog”, munkajogi vonatkozások, adójogi kérdések), és kidolgozzuk a legmegfelelőbb megoldások részletes szabályait.

 • Sportszerződések készítése (amatőr- és hivatásos sportolók, valamint sportszakember számára – munkaszerződések és megbízási szerződések)
 • Szponzori- és reklámszerződések
 • Ügynöki szerződések
 • Sportszerződések jogvitái alatti képviselet
 • Átigazolási vita esetén képviselet
 • Sportegyesületi szabályok létrehozása
 • Sportegyesület létrehozása, alapszabály módosítása
 • Sportegyesületi szakosztályok létrehozása
 • Szervezeti és Működési Szabályzatok létrehozása

Referencia: http://szse.hu/Alapszabaly_170626.pdf

Büntetőjog

Önt bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésével vádolják? Esetleg Ön szeretne feljelentést tenni? Bármilyen bírósági vagy hatósági eljárásról van szó, az minden esetben feszültséggel jár, de részünkről szakszerű védelmet és ügyvédi képviseletet kap. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a jogi képviselőnek időt kell szánnia arra, hogy a részletekbe menően felkészítse az ügyfelét, hogy mi fog rá várni, annak érdekében, hogy lehetőség szerint ne érjék váratlan helyzetek, a legkedvezőbb eredményt érje el. Vállaljuk teljes körű képviseletét a szabálysértési-és büntető eljárásban. Irodánk rendszeresen lát el kirendelt védői szerepet is. A legjellemzőbb ügyek a teljesség igénye nélkül:

 • Közlekedési bűncselekmények: ittas járművezetés, közúti baleset, cserbenhagyás, segítségnyújtás elmulasztása
 • Foglalkozás körében elkövetett bűncselekmények
 • Csalás
 • Önbíráskodás, garázdaság
 • Zaklatás, zsarolás
 • Rágalmazás, becsületsértés
 • Lopás, rablás
 • Közokirat-hamisítás
 • Hamis magánokirat felhasználása

Olvassa el a témában írt blogbejegyzésünket ITT !

Családi jog

Tudja Ön, hogy az élettársaknak milyen jogai vannak? Esetleg házassági vagyonjogi szerződést kíván kötni, vagy esetleg el szeretne válni, mert házassága megromlott? Fél, hogy kinél kerül elhelyezésre a közös gyermek? Mennyi lesz a gyermektartásdíj mértéke? Fél, hogy esetleg mi lesz a közös ingatlan sorsa? Ki jogosult a lakáshasználatra? Mi számít különvagyonnak és hogyan lehet a közös vagyont megosztani? A családi jog egy fokozott ügyvéd – ügyfél bizalomra épülő jogterület. Számtalan kérdés van, amiben segítségére lehetünk:

 • Házassági és más családjogi tárgyú ügyekben peres- és peren kívüli képviselet
 • Házastársi és élettársi vagyonközösséggel kapcsolatos szerződések
 • Egyéb családjogi tárgyú szerződések, okiratok készítése

Olvassa el a témában írt blogunkat ITT !

Munkajog

Munkaszerződést kéne aláírnia, de bizonytalan a tartalmában? Nem ismeri a munkavállalót megillető jogokat? Vagy esetleg felmondtak Önnek? A felmondást nem tartja igazságosnak, esetleg nem tartja jogszerűnek sem? Mielőtt belenyugszik, érdeklődjön, hogy mik a jogai! Fontos, hogy kizárólag akkor indítsanak munkaügyi pert, ha az megalapozott és megfelelően elő van készítve. Épp ezért a per előtt meg kell vizsgálni és értékelni a munkáltató által közölt felmondást, a jogorvoslati lehetőségeket, valamint ismerni kell a munkaügyi per jogi feltételeit és a per menetét, kockázatait és a várható költségeit. Megbízás esetén az alábbi tevékenységeket látjuk el:

 • Munkaszerződés elkészítése, véleményezése
 • Egyéb munkaügyi tárgyú okiratok szerkesztése
 • Tanácsadás munkáltatók és munkavállalók részére munkajogi kérdésekben
 • Munkaügyi jogvitákban peres és peren kívüli képviselet

Öröklési jog

Végrendelkezni szeretne, vagy valamely rokona elhunyt és hagyatéki eljárásban kell részt vennie? Ha nem végrendelkezik, akkor a törvényes öröklés rendje az irányadó. Ha Ön ettől eltérően akar végrendelkezni, szigorú szabályok szerint kell tennie azt. Miért célszerű az ügyvédi közreműködés igénybevétele? Egy végrendeletnél egyrészről az alakszerűségi követelmények maximális betartása érdekében. Hiszen, amennyiben a végrendelet bármilyen alaki hibában szenved, úgy azt a közjegyző érvénytelennek fogja tekinteni. Az alakiság fontossága mellett természetesen a végrendelet tartalmának kialakítása végett is érdemes azt hozzáértő szakemberrel készíttetni. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy az  otthon készített végrendelet eltűnhet, vagy, ha megvan, akkor sem biztos hogy tudnak róla az örökösök, így érdemes letétbe helyezni. Az is gyakran előfordul, hogy valakit mellőznek a végrendeletben, vagy kitagadnak az örökségből. Mellőzés esetén az ún. kötelesrészre tarthat igényt, kitagadás esetén pedig meg kell vizsgálni, hogy érvényes volt-e a kitagadás, mert a kötelesrész kiadása iránt pert lehet indítania. Az is nagyon gyakori eset, hogy többen örökölnek közösen, akaratukon kívül, és ez problémákhoz vezet. Pl. két testvér örökli a szülő lakását, az egyik eladná, a másik megtartaná. Ilyenkor ha nem sikerül megegyezni a hagyatéki eljárásban (osztályos egyezséggel), akkor utána meg kell szüntetni a közös tulajdont, mely gyakran pereskedéshez vezet.

 • Végrendeletek készítése
 • Öröklési szerződések készítése
 • Lemondás az öröklésről
 • Tanácsadás a törvényes öröklés rendjéről
 • Tanácsadás örökös kizárásól, érdemtelenségéről, a kötelesrészről
 • Tanácsadás és képviselet hagyatéki eljárásban
 • Képviselet kötelesrész kiadása iránti perben
 • Képviselet közös tulajdon megszüntetése esetén

Olvassa el a témában írt blogbejegyzésünket ITT !